Rolovací markýza

Markýzy dělíme na statické a pohyblivé, tedy takové, u kterých lze pohybem regulovat míru zastínění podle aktuální potřeby. Podle způsobu uložení látky při stahování rozlišujeme několik druhů pohyblivých markýz.

Rozlišujeme způsob ochrany navinuté látky. Buď se látka navine na hřídel a není chráněna proti vnějším vlivům (pokud není umístěna pod střechou nebo balkonem). Takovým markýzám říkáme otevřené (bez kazety).

Nebo se látka navine na hřídel, která je chráněna kazetou. V takovém případě použijeme výraz kazetová markýza.