Jak integrovat markýzu do domovního designu?

Jak lze markýzy začlenit do různých architektonických stylů? Jak je kombinovat s dalšími designovými prvky? A jaký vliv mají na celkový vzhled a funkčnost domu? Na to všechno si odpovíme v následujícím článku.

Markýza 970 2
Realizace markýzy 970

Markýzy jsou významnou součástí exteriéru domu nebo bytu. Představují další, specifické objekty na terasách a předzahrádkách, tedy plochách, které často patří u dané nemovitosti k nejhodnotnějším. Způsob provedení markýzy, výběr umístění, zvolené doplňky a dalšího zařízení do značné míry spoluurčují kvalitu prostředí. Proto jsou na markýzy kladeny značné estetické a technické nároky.

Být, či nebýt (vidět)?

Nejlepší terasa je taková, která umožňuje celoroční provoz. Proto je vhodné vybrat pro ni zastřešení a zastínění, které si může díky vysoké estetické a technické kvalitě dovolit být celý rok na očích, nebo takové, které zmizí a objeví se jen tehdy, je-li zapotřebí. Zastřešení terasy markýzou je v tomto případě ideální, zejména pokud je markýza kazetová.

Kvalita markýzy musí být na vysoké úrovni

V zájmu získání (nebo zachování) kultivovaného venkovního prostoru je vhodné vybrat takovou markýzu, která bude přirozeně ladit s architekturou budovy, nebude působit rušivým dojmem a nebude na sebe poutat nežádoucí pozornost. Je dobré mít na paměti, že markýza je užitný předmět, který má především nenápadně a spolehlivě sloužit. A vizuálně neškodit. Prostor v záři reflektorů bývá daleko lepší ponechat raději uměleckým předmětům (jako jsou například sochy) nebo přírodním artefaktům (jako jsou například bonsaje).

Kritéria hodnocení kvality zvoleného zastřešení a/nebo zastínění

V zájmu co nejmenšího narušení pohledového komfortu, také v souvislosti s hodnotami okolního prostředí a prostorovými možnostmi konkrétní lokality hodnotíme zvolené řešení zastřešení anebo zastínění podle následujících kritérií:

  • umístění podle světové strany a celkové dispozice budovy,
  • technické řešení, kotvení, řemeslná preciznost,
  • rozměry markýzy a žádoucí versus reálně dosažená plocha zastínění,
  • kvalita ohrazení případnou mobilní (textil, čirý materiál) nebo kompaktní (desky, textil, sklo) zábranou nebo souvislou řadou nádob na zeleň,
  • barevnost a vzor látky markýzy, materiál a barva konstrukce,
  • vybavení nábytkem a doplňkovým mobiliářem v integritě se stylem budovy. Plus adekvátní designová a řemeslná úroveň.

Zastínění a/nebo zastřešení na fasádě budovy má typologicky odpovídat typu objektu a charakteru nemovitosti i lokality. Musí respektovat a vhodně doplňovat celkové architektonické řešení souvisejícího prostranství z hlediska prostorového, architektonického a funkčního konceptu.