info@t-shade.cz, +420 725 956 340

Stavební povolení na pergolu

 

Vzhledem k častým dotazům našich klientů na dotaz týkající se stavebního povolení na instalaci pergoly jsme se rozhodli odpovědět novelou stavebního zákona s účinností od 1.1.2013 (dle § 79 odst 2 písm):1) Územní posouzení, ohlášení ani povolení nevyžadují:

o) stavba do 25m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,
neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se
o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně
plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic
pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po
jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci.

 

Sháníte pergolu?

Podívejte se na moderní pergolu se stahovací střechou.

Podívejte se na unikátní pergoly se stahovací střechou